Yasalar ve Tüzükler

  • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLIĞI

Değerli Üyelerimiz,

35/2008 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası uyarınca iş kazalarının önlenmesi amacıyla işverenler işyerlerinin risk değerlendirmesini yapıp gerekli önleyici ve koruyucu tedbirleri almak zorundadırlar. Odamızın İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili bilgilendirici broşürünü ve Risk Değerlendirmesi yapmaya yetkili uzman ve kuruluşların listesini ekte bulabilirsiniz.

Gerek yasal gerekse insani bir sorumluluk olan “İş Sağlığı ve Güvenliği” ortamı yaratmak hepimizin görevidir!

İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası için tıklayınız.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlar için tıklayınız. İş Sağlığı ve Güvenliği Kuruluşlar için tıklayınız.

İş Sağlığı ve Güvenliği Broşürü için tıklayınız.

 

Çerçeve Anlaşma İhaleleri Esas ve Usuller Tüzüğü

Geçici ve Kesin Teminat Mektupları ve Geçici Teminat Oranları Tüzüğü

Hizmet Alımlarında Mimari ve Mühendislik Projeler Tüzüğü

İhalelerde Kullanılacak Formlar ve Başvuru Tüzüğü

İtiraz Makamının Çalışma Usul ve Esasları Tüzüğü

Kamu İhale Sözleşmeleri Esas ve Usuller Tüzüğü

Ortak İhale Terminolojisi Tüzüğü

Yapım İşleri İhalelerinde Uygulanacak Usul ve Esaslar Tüzüğü