Sanal Kuluçka Projesi

Sanal Kuluçka Projesi başvuru formu için tıklayınız...

Sanal Kuluçka Programına Katılmak İsteyen İşletmeler İçin Teklif Çağrısı için tıklayınız...

 

 

Sanal Kuluçka Nedir?

Geleneksel anlamda bilinen kuluçkalardan farklı olarak, sanal kuluçkalar “duvarları olmayan kuluçka merkezleri” olarak da bilinmekte ve teknik yardımın gerçekleşmesi için özel bir mekan gerektirmemektedir. Sanal Kuluçka programı geleneksel kuluçka birçok hizmetini vermekte ama herhangi bir yerde konuşlanma şartı aranmamaktadır. Program katılımcıları düzenli aralıklarla yüzyüze, telekonferans ve internet üzerinden işletme danışmanlığı hizmetinden yararlanacaktır. Katılımcılar düzenli aralıklarla mali durumlarını içeren bilgilendirmeler yapacak ve kendilerine sanal kuluçka ortak websitesine, konferans/toplantı odalarına ve eğitim merkezlerine erişim sağlanacaktır. Belirli aralıklarla düzenlenecek ortak atölye çalışmaları ve seminerlerle de katılımcıların ilişkiler geliştirmelerine ve bilgi paylaşmalarına da fırsat sağlanacaktır.

Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın girişimiyle ve Kobigem’in desteğiyle hayata geçirilecek sanal kuluçka projesi çerçevesinde dört ay boyunca 5 işletmeye belirlenecek alanlarda teknik yardım sağlanacaktır.

Teknik destek AB-destekli TAPS Projesi ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası uzmanlarınca verilecektir. Başvuru formu, başvuru koşulları ve uygunluk kriterleri tanıtımdan sonar Oda’nın websitesinden yayınlanacaktır.

 

Sıkça Sorulan Sorular

Sanal Kuluçka nedir?

Sanal kuluçka, teknik uzmanların yeni kurulan şirketlere herhangi bir mekan veya yer ile sınırlama olmaksızın destek, rehberlik, eğitim ve somut hizmetler sunduğu, Kıbrıs Türk Sanayi Odası’nın bir girişimidir.

 

Geleneksel Kuluçka ile Sanal Kuluçka arasındaki fark nedir?

Geleneksel kuluçkada, yeni kurulan şirketlerin kurulduğu veya kuluçkalanacağı bir alan vardır. Şirketin kuluçkadan alacağı destekten fayda sağlayabilmesi için fiziksel varlığa/ikamete ihtiyaç duyulmaktadır.

Bununla birlikte sanal kuluçkada, uzmanların sağladığı hizmetlerden yararlanmak için şirketin belirli bir yerde bulunmasına gerek yoktur. "Duvarlar olmadan kuluçka" olarak da bilinen teknik yardım, başta kendi tesislerinde olmak üzere her yerde sağlanabilir.

 

Hangi şirketin bu desteği alacağına nasıl karar verilecek?

Başlangıç olarak destek almaya uygun beş şirket için bir pilot proje yürütüyoruz. Başvurmak için buraya tıklayınız.

Uygun tüm başvurular, paydaşlardan oluşan uzmanlardan ve bağımsız bir değerlendirme komitesi tarafından gözden geçirilecek ve derecelendirilecektir.

Pilot projenin tamamlanmasının ardından, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, sonraki aşamalarda çeşitli alanlarda teknik destek talebinin periyodik olarak ilan edileceği sanal inkübatör programını yürütecektir.

 

Pilot şirketlere hangi alanlarda destek verilecektir?

Pazarlama ve Ürün Geliştirme

Uluslararası Muhasebe Standartları

Maliyet Muhasebesi

Bütçeleme ve Nakit Akışı Sistemleri

Kıyaslama

Mali Analiz

Ticaret Finansı

İş Planları ve Kredi Başvuruları

Fizibilite Çalışmaları ve Ekonomik Çalışmalar

İnsan Kaynakları

Şirket Denetimi

İletişim ve Sosyal Yardım

 

Desteği kim sağlayacak?

Experts provided by the EU funded TAPS project, as well as experts of the CTCI.

AB tarafından sağlanan ve finanse edilen uzmanlar ile TAPS Projesi yanı sıra Kıbrıs Türk Sanayi Odası uzmanları tarafından destek sağlanacaktır.

 

TAPS Projesi nedir?

Yerel paydaşların (iş destek organizasyonları da dahil olmak üzere) kapasitelerini artırmak ve özel sektörün rekabet gücünü artırmak için teknik yardım sağlamak amacıyla AB tarafından finanse edilen bir projedir.

TAPS projesi, sanal kuluçkanın uygulanması için Kıbrıs Türk Sanayi Odası'na teknik destek sağlamaktadır.

 

Finansal bir destek sağlanacak mıdır?

Hayır, sanal kuluçka sadece teknik destek sağlayacaktır.

 

Başvuru yapabilmek için kriterler nelerdir?

Please follow this link:link.

 

Bir şirket kurmayı planlıyorum, başvuru yapabilir miyim?

Hayır, sadece kurulmuş olan şirketler başvuru yapabilirler.

 

Şirketimi geçen yıl kurdum fakat işlemime kısa bir süre ara vermek durumunda kaldım, başvuru yapabilir miyim?

Operasyonunuzu neden askıya almanız gerektiğine bağlı olmakla birlikte Başvuru Çağrısı’ndaki "hariç tutma" kısmına göre:

Tasfiye ve/veya iflas prosedürlerinden geçmiş şirketler veya önemli ölçüde yeniden yapılandırmaya giden şirketler başvuruda bulunamazlar. Hissedarları mahkemede herhangi bir suçtan mahkum edilen şirketlerin ayrıca seçim prosedürlerine katılamayacaklarını hatırlatırız.

 

Şirketimde tek çalışan benim, başvuru yapabilir miyim?

Diğer kriterlere uygun olduğunuz takdirde başvuru yapabilirsiniz.

 

Şirketimde tek çalışan benim ve aile bireylerim bana yardımcı olmaktadırlar, başvuru yapabilir miyim?

Aile üyeleriniz size gönüllü olarak yardım ediyorlarsa başvuru yapabilirsiniz.

Aile üyeleriniz şirketinizde yarı zamanlı veya tam zamanlı olarak çalışıyor ve toplam çalışma saatleri 3 tam zamanlı çalışanın saatinden fazla değilse, yine başvurabilirsiniz.

 

Destek ne kadar süre sağlanacaktır?

4 ayı geçmeyecek şekilde sağlanacaktır.

 

Verilecek olan destek alanlarında karar nasıl verilecektir?

Şirketlerin seçimini takiben, uzmanlar kısa bir teşhis süreci yapıp, tarafların görüşmesinin ardından destek alanlarında mutabakata varılacaktır.