facebooklinked

Hakkımızda

KTSO Yaşam Boyu Eğitim Merkezi; 3 Aralık 2010 tarihinde işletmelerin eğitim ihtiyaçlarına en iyi hizmeti verebilmek için faaliyete geçmiştir.
Geçtiğimiz dönemde düzenlenen başlıca eğitim konuları arasında; Muhasebe, Satış-Pazarlama,Marka Yönetimi, Yöneticilik-Liderlik ve İnsan Kaynakları Yönetimi bulunmaktadır. İlerleyen dönemlerde açılması planan eğitimler üyelerimizin ve katılımcıların geri bildirimleri ve piyasadaki durum/ihtiyaç analizlerine göre hazırlanmakta, eğitimlerde kalite ve memnuniyet ön plana çıkarılmaktadır.

Vizyon
YBEM bir taraftan ülkenin yetişmiş insan gücüne katkıda bulunarak, diğer taraftan piyasanın ihtiyacı olan nitelikli personeller yetiştirebilen bir kurum olmayı ve işletmelerin, eğitim gereksinimlerini karşılayarak daha fazla gelişmelerini, daha ileriye gitmelerini sağlayan, ulusal ya da uluslararası rekabet edebilirlik düzeyini artıran ve böylece "yaşamboyu eğitim" kavramını tüm Kıbrıs Türk toplumuna benimsetmeyi hedeflemektedir.

Misyon
YBEM, teori ile uygulamayı birleştirerek katılımcılara yaşama geçirilebilir bilgi ve beceri kazandırmak, aktif işgücünü en çağdaş eğitim programları ile güncellemek, işsizlerin becerilerini geliştirerek onların iş bulma konusundaki rekabet edebilirliliklerini artırmak, yeni mezunların akademik bilgilerini iş hayatında karşılaşılan günlük problemleri çözmek için kullanabilmelerini sağlamaktadır.

Yaşam Boyu Eğitimin Önemi
• Rekabet gücünün yükseltir
• İnsan gücünün serbest dolaşımını sağlar
• İstihdamın artırılmasında büyük rol oynar
• Firma ihtiyaçlarına yönelik bilgi ve becerilere sahip personel profili oluşturur
• Teknolojik gelişmelere ayak uydurabilen bireylerin, gelişim ve değişimlerinin sürekliliğini sağlar
• Kişisel gelişim, beceri ve kariyer gelişimine önem vererek hedeflere ulaşmayı kolaylaştırır


Hizmetlerimiz
• Kıbrıs Türk Sanayisinin gelişmesi için işletmelerin ihtiyaçlarına uygun eğitimler organize eder.

• Eğitimler sonunda, Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı onaylı sertifikalarla katılımcılarının herzaman bir adım önde olmasını sağlar.

• Eğitimlerin tamamlanmasının ardından bu eğitimlerin şirketlere veya bireylere gerçekden fayda sağlayıp sağlamadığını araştırıp, gerçek yaşamda en yüksek faydayı sağlayabilecek programlar geliştirir.

• İş dünyası için en güncel eğitimleri, en çok ilham verecek yöntemlerle kalıcı şekilde sunar.

• Teori ile uygulamayı birleştirir ve katılımcılarına yaşama geçirilebilir bilgi ve beceri kazandırır.

• Bireysel veya kurum içi özel eğitim ihtiyaç/önerilerinizi değerlendirip uygun eğitim programları açmaktadır.

Kendinizi ve Personelinizi Geliştirin
Şirket direktörleri ve her düzeyden yöneticiler için, dünyadaki gelişmeler dikkate alınarak uzmanlar tarafından verilen eğitimlerle kendinizi ve firmanızı geliştirebilirsiniz.

Kurumunuza Özel Eğitimler
Çalışanlarınızın ihtiyaçlarına özel eğitimler verilmesinde Eğitim Merkezi’mizin hizmetlerinden faydalanabilirsiniz. Düzenlenmesini istediğiniz eğitimler için bize ulaşabilirsiniz.